Home

OVER MIJ

Robbert Gelissen, opgeleid tot elektrotechnicus, werkte al 15 jaar in klantrelaties en technische functies voordat hij in 2003 zijn eigen bedrijf begon. Zijn hart en kracht liggen in het oplossen en voorkomen van computerproblemen, hoe groot of klein ook. Dat is de reden waarom de diensten aangeboden door ICTSTART zo divers zijn.

Hoe kan ik u helpen?

ABOUT

Robbert Gelissen, electro-technician by training, has been working in customer relations and technical functions for 15 years before he started his own business in 2003: GelissenComputers.

His heart and strength lies with solving computer issues, no matter how big or small. That is why the services offered by ICTSTART are so diverse.

How can I help you / your business?

  • PC Reparatie

    Ongeacht of er problemen optreden met uw desktop PC, laptop, MacBook, tablet of iPad: met mijn uitgebreide ervaring kan ik bijna elk apparaat repareren.

  • IT-Beheer

    Als ervaren IT-manager kan Robbert uw bedrijf helpen bij het opstarten, verhuizen, beheren en uitbreiden van het IT-netwerk.

  • Netwerk Configuratie

    Net als op uw bedrijf, kan een netwerk thuis de oplossing zijn om documenten en printers te delen. Als u gebruik wilt maken van één printer, één scanner en misschien zelfs één centraal opslagapparaat voor foto’s en documenten, dan is een netwerk de oplossing.

Dit is wat klanten te zeggen hebben over IctStart

Jan Wolter

“Ik heb Robbert ingehuurd om te helpen met de IT-infrastructuur tijdens onze bedrijfsverhuizing. Robbert is een geweldige vent om mee te werken; Hij is zeer communicatief, goed geïnformeerd en zeer betrouwbaar! Sinds de verhuizing hebben we vaak Robbert ingehuurd voor onderhoud en oplosen van problemen:  hij heeft altijd uitstekend gepresteerd, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. ”

Jan Wolter, Area Manager Zuidoost-Azie, Dockwise

“I have hired Robbert to assist with the IT infrastructure during our office relocation. Robbert is a great guy to work with; He is very communicative, knowledgeable and very trustworthy! Since the relocation we have hired Robbert frequently for maintenance an trouble shooting and he has always performed in an excellent way, even under the most challenging circumstances.”

Jan WolterArea Manager South East Asia
Hester Calkhoven

“Ik had Robbert gevraagd om een ​​probleem in mijn IT-opstelling aan te pakken, dat consequent onopgelost was door andere IT-consultants. Robbert ging de uitdaging aan en zorgde ervoor dat het goed werd aangepakt.

Hij gaf me ook suggesties om collega’s in staat te stellen documentatie te delen. Sterk aanbevolen.”

Hester Calkhoven, Bestuurder bij Executive Homes Pte. Ltd., expat-makelaarskantoor in Singapore

“I had asked Robbert to deal with a problem within my IT set up, which was consistently unsolved by other IT consultants. Robbert took up the challenge and ensured that it was properly dealt with.

He also provided me with suggestions on how to enable colleagues to share documentation. Highly recommended.”

Hester CalkhovenDirector at Executive Homes Pte. Ltd., the expat real estate agency in Singapore
Simon de Koning

“Ik ken Robbert al een aantal jaren en vanwege de recente uitbreiding van de IT-omgeving van de Ferguson Group was lokale expertise nodig. Het is overbodig om te zeggen dat hij de eerste persoon was met wie we contact hebben gehad en voor de taak zijn gecontracteerd.

Nu het hele systeem soepel draait en wordt beheerd door onze in het VK gevestigde IT-provider, is Robbert nog steeds ons lokale contactpunt dat u gemoedsrust biedt. Welk IT-probleem u ook tegenkomt, hij is de man voor de klus. Ik kan Robbert alleen maar ten zeerste aanbevelen voor elke IT-gerelateerde service! ”

Simon de Koning, Managing Director bij FERGUSON GROUP SINGAPORE PTE LTD

“I’ve know Robbert for a number of years now and due to recent expansion of the Ferguson Group’s IT-environment local-expertise was needed. Needless to say he was the first person we’ve got in touch with and contracted for the job as a result.

Now with all system smoothly running and managed by our UK-based IT provider, Robbert still is our local point of contact which gives an ease of mind. Whatever IT-problem you face he is the man for the job. I can only highly recommmend Robbert for any IT-related service!”

Simon de KoningManaging Director at FERGUSON GROUP SINGAPORE PTE LTD
Joop Franken

“Robbert Gelissen zorgde voor alle IT-gerelateerde problemen en onderhoud wanneer hij zijn bedrijf in Nederland had. Robbert heeft oog voor details, nuttige adviezen en een goed gevoel voor urgentie in tijden van nood. Ik betreur het dat hij naar Singapore is verhuisd en als hij ooit besluit terug te keren naar Nederland, zal ik hem terugverwelkomen. Twee weken geleden riep ik Robbert op met een dringende kwestie die hij vanuit Singapore kon oplossen! Ik wens Robbert het allerbeste met zijn bedrijf in Singapore en ben ervan overtuigd dat hij er weer succesvol in zal zijn. ”

Joop Franken, Directeur

“Robbert Gelissen took care of all IT- related issues and maintenance when he had his business in the Netherlands. Robbert has eye for details, useful advice and good sense of urgency in times of need. I regret his relocation to Singapore and if he ever decides to move back to the Netherlands I will welcome him back. Two weeks ago I called on Robbert with an urgent issue which he was able to solve from Singapore! I wish Robbert all the best with his business in Singapore and am confident that he will be successful at it again.”

Joop FrankenDirector
Jacqueline Veltmaat

“Robbert heeft uitstekend werk verricht bij het ophalen en terugzetten van gegevens van mijn gecrashte laptop. Hoewel de gegevens nog steeds konden worden herkend op de oude harde schijf, was deze schijf zo gedegenereerd dat gegevensoverdracht naar een andere schijf onmogelijk was met behulp van conventionele methoden. Robbert toonde oprechte toewijding en expertise door elk afzonderlijk bestand op te halen en te herstellen. Hij gaf bovendien waardevol advies en hulp bij het opzetten van de nieuwe computer, inclusief een geautomatiseerde back-upstrategie die compatibel is met mijn mix van computers die op Windows en Mac OS draaien. Daarom beveel ik Robbert ten zeerste aan voor IT-gerelateerde problemen. ”

Jacqueline Veltmaat, Ontwikkelingsbioloog

“Robbert has done an excellent job in data-retrieval and – restoration from my crashed laptop. While data could still be recognized on the old harddisk, this disk was so degenerated that data-transfer to another disk was impossible using conventional methods. Robbert showed true diligence and expertise by retrieving and restoring every single file. He moreover gave valuable advice and help in setting up the new computer, including an automated back-up strategy that is compatible with my mix of computers running on Windows and Mac OS. I therefore highly recommend Robbert for IT-related issues.”

Jacqueline VeltmaatDevelopmental Biologist / Life Scientist

“Robbert werd vijf jaar geleden aanbevolen door onze Australische buren en heeft sindsdien al onze IT-problemen opgelost. Zelfs toen alle kinderen laptops, pc’s, tablets en telefoons kregen en ons huis op een IT-magazijn leek, lostte hij kleine en grote haperingen op. In het begin slaagde hij erin het probleem op te lossen van onze vorige routers die te klein waren om ons huis van drie verdiepingen en veel betonnen wanden en plafonds te voorzien met een efficiënte wifi-verbinding door een andere router te installeren. Het belangrijkste was dat hij ons een back-upoplossing voor al onze apparaten gaf die perfect werkt en die we nu naar Duitsland zullen brengen. We konden Robbert altijd bellen en hij hielp altijd! Zelfs voor domme gebruikers zoals wij had Robbert altijd een oplossing bij de hand. Bedankt dat je de afgelopen vijf jaar “onze IT-man” bent geweest! ”

Veronika Harbarth

“Robbert got recommended by our Australian neighbours five years ago and has been solving all our IT problems since. Even when all the kids got laptops, PC, tablets and phones and our house looked like an IT warehouse he managed minor and major hick-ups. In the beginning he managed to solve the problem of our previous routers which were too small to supply our house with three storeys and many concrete walls and ceilings with an efficient wifi connection by installing a different router. Most importantly he provided us with a back up solution for all our devices which works perfectly and which we will now take to Germany. We could call Robbert any time and he always helped! Even for dumb-users like us, Robbert always had a solution on hand. Thanks for being “our IT-guy” for the last five years!”

Veronika Harbarth
© Copyright - IctStart